Farské oznamy

 

 

- Dary na chrám v Ložíne: r. Miľková 50 € Pán Boh zaplať a štedro odmeň !
 

Nahláste mi prosím svojich chorých na vianočnú svätú spoveď, ktorých pôjdem spovedať
  
v piatok 14. 12. od 8,00, zo smeru z Ložína do Falkušoviec.

 

- Prosba: Hlasujte za projekt Prehliadka zborov, ktorú každoročne organizujem, na webovej stránke
  https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/trebisov/3680 Nech sa Božie diela podporujú a robia kvalitne.

 

- Členov spolku sv. Cyrila a Metoda, ale i nových záujemcov o členstvo v tomto spolku, pozývam
  si prevziať do zakrestie
nový kalendárpodielovú knihu a zaplatiť členský poplatok 5 € za rok 2019.

 

- Ponuka: Nástenný jednolistový kalendár Blahovistnik - 1 €. Stolovový kalendár Misionár - 2 €.

 

- Upratovanie vo Falkušovciach : rodina Vajdová a Bodnárová. Ďakujeme!

 

- Upratovanie a cerkovníčenie v Ložíne : rodina Anny Štefančíkovej. Ďakujeme!


- Nové mobilné číslo na o. Emila: 0911 812 081

 

 

TOPlist