Gréckokatolícka farnosť Falkušovce
s filiálkou Ložín
 

 

Prečistý chrám Spasiteľov, nádherná panenská sieň, – svätosvätá archa Božej slávy, –
dnes prichá­dza do Pánovho domu. – Prináša milosť Svätého Ducha. –
Anjeli Boží ju takto ospevujú: – „Ona je príbytkom nebeského vládcu.“

(Kondák sviatku Vstupu Bohorodičky do chrámu)

 
TOPlist